Netwerkbijeenkomst “Meedoen is de Kunst”

Culturele zomerweek

12-06-2023

Maandag 12 juni is de netwerkbijeenkomst “Meedoen is de Kunst” vanaf 19.00 uur in De Pluk in Geldermalsen. Deze bijeenkomst organiseert Cultuur Oost samen met Welzijn West Betuwe en provinciale en landelijke partners.

We hebben een inspirerend en interessant programma! Voor zowel makers, instellingen als verenigingen is er veel te halen en te netwerken. Onder andere:

  • Veel mogelijkheden voor scholing, workshops en training op maat (!) voor makers, instellingen, verenigingen en stichtingen: o.a. over fondsenwerven, creative funding, visieontwikkeling, ondernemerschap.
  • Laagdrempelige makers regeling Prins Bernhard Cultuurfonds (op basis van pitchen)/ we geven voorbeelden en je kunt in gesprek + ter plekke je pitch opnemen
  • Fonds Cultuurparticipatie over diverse (nieuwe) regelingen (o.a. voor jongeren)
  • Oost NL over de voucher voor cultuurondernemers
  • Voordekunst – crowdfunding voor verenigingen, makers en ondernemers

Opzet avond:

  • Inloop vanaf 19.00 uur
  • Plenair deel van 19.30 – 20.30 uur
  • Netwerkdeel / opnemen pitches van 20.30 tot 21.30 uur

Inschrijven en meer info via de website: www.meedoenisdekunst.nl

Culturele zomerweek

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: