Over sKCWB

Introductie

Stichting Kunst & Cultuur West Betuwe("sKCWB") streeft ernaar zo veel mogelijk mensen in de West-Betuwe toegang te geven tot cultuur van hoge kwaliteit. Zowel aan inwoners, als aan bezoekers.

Tegen deze achtergrond organiseert en ondersteunt sKCWB activiteiten van betekenis voor de regio. Alleen, of in samenwerking met partners.

De liefde voor ons culturele, agrarische en toeristische erfgoed. Die is het waard om breed onder de aandacht gebracht te worden. Binnen en buiten de Betuwe.  In dit kader ontwikkelt zij routes door West Betuwe onder het projectplan Wegwijs in de Betuwe.

sKCWB onderscheidt zich van andere non-profit organisaties door een hands-on mentaliteit. De meeste bestuursleden en betrokkenen zijn ondernemers, met decennialange ervaring in het organiseren van succesvolle evenementen en activiteiten.

Bij sKCWB gaat het om de resultaten. Bij voorkeur in samenwerking met partners en andere geïnteresseerden.

Werkwijze

Deze visie vertaalt zich in een onderscheidende werkwijze:
- Een voortvarende opstart en uitrol van het activiteitenprogramma
- Een gedegen analyse van gedeelde belangen met partners
- Een voortvarende opstart en uitrol van het activiteitenprogramma
- Het verzekeren van de nodige politieke en ambtelijke alignment
- Een ondernemende benadering, met oog voor ROI (return on investment)
- Zoeken naar winstgevende nevenactiviteiten, voor sKCWB of anderen

Positionering in het Veld

sKCWB voorziet in een lacune, omdat er in de regio West-Betuwe nog geen vergelijkbare organisatie was. Tegelijkertijd bestaat het besef dat vele organisaties en personen culturele activiteiten ontwikkelen. Ook in onze regio. Reden waarom sKCWB actief de verbinding zoekt en tracht elkaar te versterken, in het gemeenschappelijke belang. Wij signaleren in dit manifest (potentiële) samenwerkingspartners.

Regionale Spilfunctie

De activiteiten van sKCWB worden in de eerste plaats uitgevoerd voor en door Betuwnaren. Tegelijkertijd kan haar programma ook voor mensen van buiten relevant zijn. Een pull-factor voor toerisme.

De West-Betuwe is een aantrekkelijke regio in het hart van Nederland - reden genoeg die nog verder op de kaart te zetten!

Regionale Spilfunctie

sKCWB komt op in een tijd dat meerdere gemeenten in de regio fuseren tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat biedt kansen. Een nieuwe bestuurlijke organisatie, een nieuw elan. Vanwege de recente devoluties vanuit het Rijk krijgen de gemeenten er bovendien steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij.

sKCWB wil een rol spelen in die dynamiek, door de beleidsdoelstellingen van de politiek en het ambtelijk apparaat te ondersteunen, ten behoeve van de bevolking in de nieuwe fusiegemeente.

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: