Vrienden en Sponsoring

sKCWB is in de lente van 2018 opgericht. Als startende non-profit organisatie is er behoefte aan middelen, ter aanvulling op de kennis, ervaring en mankracht die bestuursleden en betrokkenen inbrengen. Zonder middelen geen programma en geen partners.

Fundamenteel

In haar oprichtingsjaar heeft sKCWB als organisatie - begrijpelijkerwijs - tijd nodig om bepaalde zaken goed op de rails te zetten. Infrastructuur,
website, communicatiemiddelen, beleid, activiteiten en partners.

Concrete Activiteiten

Tegelijkertijd wil sKCWB niet stilzitten. Er wordt al genoeg vergaderd. Reeds vóór oprichting zijn er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder
de geslaagde Culturele Week Geldermalsen. Die activiteiten worden
gelijktijdig met de fundamentelewerkzaamheden uitgerold.

Word vriend van de Stichting

Draagt u de Stichting en haar activiteiten een warm hart toe en wilt u ons hierin ondersteunen dan kunt u vriend worden van onze stichting. Wij hebben uw hulp in de vorm van een geldelijke bijdrage op dit moment hard nodig om onze doelstellingen te bereiken. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage en ondersteuning.

Particulier

Vriend

€ 5,00

Dikke Vriend

€ 25,00

Bedrijf

Vriend

€ 50,00

Dikke Vriend

€ 100,00

Sponsoring

sKCWB onderscheidt zich van andere non-profit organisaties dooreen hands-on mentaliteit. De bestuursleden en overige betrokkenen zijn ondernemers, met decennialange ervaring in het succesvol organiseren van evenementen en activiteiten.

Als onderdeel van het culturele ondernemerschap, dat anno 2018 van non-profit organisaties wordt verwacht, zal sKCWB een gedetailleerd en effectief sponsorpakket ontwerpen, dat bestaat uit verschillende niveaus van betrokkenheid.

QUID PRO QUO

Wij vragen geen ondersteuning zonder daar iets tegenover te stellen. Geld investeren in cultuur levert prestige en imagoverbreding op. Kunst en cultuur kan een bedrijf inzetten in de marketingstrategie. Hetzelfde geldt voor regionale binding.

sKCWB sponsoren betekent dat de sponsor - of die nu een overheid is, een onderneming of een vermogende particulier - zich profileert als ‘good citizen’. Aan iedere bezoeker wordt een blijvend bewijs van maatschappelijke inzet getoond. Een prestigieus visitekaartje dat blijft hangen.

Bovendien levert sKCWB concrete tegenprestaties. De sponsor krijgt bij elk sponsorpakket ‘exposure’ en ‘hospitality’ returns: opvallende visibiliteit, deelname aan belangrijke netwerkevenementen voor de sponsor en haar relaties, gratis toegang tot events, gebruik van beschikbare infrastructuur voor uw exclusieve bedrijfsevents.

KORT EN GOED

Sponsoring en samenwerking geeft iedere overheid, onderwijsinstelling of onderneming de kans om belangrijke maatschappelijke en culturele doelstellingen te realiseren. sKCWB spreekt bij voorbaat haar waardering uit voor eenieder die haar wil ondersteunen, financieel, door te helpen, of anderszins.

Partners

 

 

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: