Menu

Word vriend

sKCWB is in de lente van 2018 opgericht. Als startende non-profit organisatie is er behoefte aan middelen, ter aanvulling op de kennis, ervaring en mankracht die bestuursleden en betrokkenen inbrengen. Zonder middelen geen programma en geen partners.

FUNDAMENTEEL

In haar oprichtingsjaar heeft sKCWB als organisatie - begrijpelijkerwijs - tijd nodig om bepaalde zaken goed op de rails te zetten. Infrastructuur,
website, communicatiemiddelen, beleid, activiteiten en partners.

CONCRETE ACTIVITEITEN

Tegelijkertijd wil sKCWB niet stilzitten. Er wordt al genoeg vergaderd. Reeds vóór oprichting zijn er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder
de geslaagde Culturele Week Geldermalsen. Die activiteiten worden
gelijktijdig met de fundamentelewerkzaamheden uitgerold.

Word vriend van de Stichting

Draagt u de Stichting en haar activiteiten een warm hart toe en wilt u ons hierin ondersteunen dan kunt u vriend worden van onze stichting. Wij hebben uw hulp in de vorm van een geldelijke bijdrage op dit moment hard nodig om onze doelstellingen te bereiken. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage en ondersteuning.

Particulier

Vriend

€ 5,00

Dikke Vriend

€ 25,00

Bedrijf

Vriend

€ 25,00

Dikke Vriend

€ 50,00

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: