Menu

Home

Zonder herinnering, geen cultuur. Zonder cultuur, geen beschaving en geen toekomst.

Introductie

Stichting Kunst & Cultuur West Betuwe("sKCWB") streeft ernaar zo veel mogelijk mensen in de West-Betuwe toegang te geven tot cultuur van hoge kwaliteit. Zowel aan inwoners, als aan bezoekers.

Tegen deze achtergrond organiseert en ondersteunt sKCWB activiteiten van betekenis voor de regio. Alleen, of in samenwerking met partners.

De liefde voor ons culturele, agrarische en toeristische erfgoed. Die is het waard om breed onder de aandacht gebracht te worden. Binnen en buiten de Betuwe.  In dit kader ontwikkelt zij routes door West Betuwe onder het projectplan Wegwijs in de Betuwe.

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: