Home

Zonder herinnering, geen cultuur. Zonder cultuur, geen beschaving en geen toekomst.

Introductie

Stichting Kunst & Cultuur West Betuwe("sKCWB") streeft ernaar zo veel mogelijk mensen in de West-Betuwe toegang te geven tot cultuur van hoge kwaliteit. Zowel aan inwoners, als aan bezoekers.

Tegen deze achtergrond organiseert en ondersteunt sKCWB activiteiten van betekenis voor de regio. Alleen, of in samenwerking met partners.

De liefde voor ons culturele, agrarische en toeristische erfgoed. Die is het waard om breed onder de aandacht gebracht te worden. Binnen en buiten de Betuwe.  In dit kader ontwikkelt zij routes door West Betuwe onder het projectplan Wegwijs in de Betuwe.

sKCWB onderscheidt zich van andere non-profit organisaties door een hands-on mentaliteit. De meeste bestuursleden en betrokkenen zijn ondernemers, met decennialange ervaring in het organiseren van succesvolle evenementen en activiteiten.

Bij sKCWB gaat het om de resultaten. Bij voorkeur in samenwerking met partners en andere geïnteresseerden.

J.N. (Han) van Schaik

Per 1 juli 2022 heeft Han van Schaik het voorzitterschap overgenomen van Joke van Vrouwerff. Han van Schaik is geen onbekende in de regio en vervult vele maatschappelijke en sociale activiteiten in West Betuwe.

A. (Alie) Dekkers

Alie Dekkers is per 1 juli 2022 de penningmeester van sKCWB en verantwoordelijk voor de financiën. Ook Alie Dekkers is geen onbekende in de regio en op gebied van kunst en cultuur actief.

Alie neemt per 1 juli de functie van penningmeester over van Gerd Buyserd-van Doorslaer, die op uitstekende wijze gedurende 6 jaar de financien op orde heeft weten te houden en op te bouwen vanuit een 0-punt.

Gerd heeft al historica ook heel veel betekend voor de stichting op het gebied van de cultuur-historische routes, m.n. de vloedschuren route en de route langs de (voormalige) kastelen van West Betuwe.

H.M. (Frans) Burgers

Frans Burgers is per 1 juli 2022 de secretaris van de stichting. Ook Frans heeft zijn strepen al verreweg verdiend op het gebied van kunst en cultuur hier in de regio. Hij heeft er veel zin in om de werkzaamheden van de Stichting voort te zetten. Hij neemt de functie van Karin Janssens  als secretaris over.

J.P. (Jan) Neeteson

Per 1 juli 2022 is Jan Neeteson als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur van skcwb. Ook Jan is actief in de regio op het gebied van kunst en cultuur. M.n. kunnen ook de klassieke concerten worden genoemd in de regio Ophemert.

Werkwijze

Deze visie vertaalt zich in een onderscheidende werkwijze:
- Een voortvarende opstart en uitrol van het activiteitenprogramma
- Een gedegen analyse van gedeelde belangen met partners
- Een voortvarende opstart en uitrol van het activiteitenprogramma
- Het verzekeren van de nodige politieke en ambtelijke alignment
- Een ondernemende benadering, met oog voor ROI (return on investment)
- Zoeken naar winstgevende nevenactiviteiten, voor sKCWB of anderen

Over ons

sKCWB is opgericht 6 april 2018. Een non-profit organisatie met het doel
culturele uitingen van Betuwnaren te bevorderen en te stimuleren. Een levendige
ontplooiing van cultureel en agrarisch erfgoed in de West-Betuwe, met de nodige
toeristische en vernieuwende impulsen. Dat is waar wij als stichting naar
streven.

Positionering in het Veld

sKCWB voorziet in een lacune, omdat er in de regio West-Betuwe nog geen vergelijkbare organisatie was. Tegelijkertijd bestaat het besef dat vele organisaties en personen culturele activiteiten ontwikkelen. Ook in onze regio. Reden waarom sKCWB actief de verbinding zoekt en tracht elkaar te versterken, in het gemeenschappelijke belang. Wij signaleren in dit manifest (potentiële) samenwerkingspartners.

Fusie Gemeente

sKCWB komt op in een tijd dat meerdere gemeenten in de regio fuseren tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat biedt kansen. Een nieuwe bestuurlijke organisatie, een nieuw elan. Vanwege de recente devoluties vanuit het Rijk krijgen de gemeenten er bovendien steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij.

sKCWB wil een rol spelen in die dynamiek, door de beleidsdoelstellingen van de politiek en het ambtelijk apparaat te ondersteunen, ten behoeve van de bevolking in de nieuwe fusiegemeente.

Regionale Spilfunctie

De activiteiten van sKCWB worden in de eerste plaats uitgevoerd voor en door Betuwnaren. Tegelijkertijd kan haar programma ook voor mensen van buiten relevant zijn. Een pull-factor voor toerisme.

De West-Betuwe is een aantrekkelijke regio in het hart van Nederland - reden genoeg die nog verder op de kaart te zetten!

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: