Menu

Wegwijs in de Betuwe

Vloedschuur Route

Na de Piet Mulder kunstroute in 2019 en de Kunstroute langs de openbare kunstwerken in de 26 kernen van West Betuwe in juni 2020, presenteren wij 3 oktober route 3, de route langs de Vloedschuren in de Gemeente West Betuwe.

Het is nu vijf voor twaalf voor wat betreft het behoud van de vloedschuren in onze gemeente. Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) heeft dit stukje cultuur historisch agrarisch erfgoed in kaart gebracht voor wat betreft de 26 kernen van de Gemeente West Betuwe.

Wij hebben hierbij een prachtig overzichtsboekje (120 pagina’s fullcolor) gemaakt, met hierin de achtergronden, geschiedenis en een overzicht van de vloedschuren in onze Gemeente. Hierbij hebben wij tevens een educatief programma ontwikkeld voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. Hierbij hebben wij een prachtig filmpje laten maken met bijbehorend lesprogramma.

Na de presentatie, willen wij tevens een aanzet geven tot het samenkomen van de vloedschuur eigenaren en gericht naar de toekomst, tot behoud van dit erfgoed. Hiertoe hebben wij als Stichting al diverse contacten gelegd, zodat dit een vervolg gaat krijgen.

Het is ons opgevallen, dat weinig mensen hier weten, welke belangrijke rol deze vloedschuren hebben gespeeld voor onze voorouders. En nu nog een stille getuige zijn van de strijd tegen de overstromingen in dit gebied. Dit alles toont de kwetsbaarheid toen, nu en in de toekomst. Historische kennis kan hiertoe bijdragen. Immers, onze voorouders leefden veel dichter bij de natuur en kenden hun kwetsbaarheid waarschijnlijk veel beter dan de mensen vandaag de dag.

Va 1300 tot 1850 beleefden ze de Klein IJstijd, te weten strenge winters en korte zomers. Dat leidde tot heel wat problemen, waar de overstromingen er een van zijn. Om het bedrijfskapitaal van boeren (het vee), hiertegen te beschermen, bouwde men in het rivierengebied vloedschuren: hoger gelegen schuren die bestand waren tegen het water- en ijsgeweld, dat soms lang aan kon houden.

De meeste vloedschuren zijn in de loop van de tijd verdwenen maar in onze gemeente staan er nog een aantal trots overeind; stille getuigen van de strijd tegen het water. En juist voor deze strijd staan we nu en in de toekomst opnieuw. Door het smelten van ijs voorspellen boze lieden in 2100 3 tot 6 meter zeespiegelstijging. Met 70% van ons volk in de lage delen van ons land kan iedereen in Drenthe en Groningen gaan wonen of hebben we een hele grote vloedschuur nodig.

De route 3 Vloedschuren, wordt door wethouder Rutger van Stappershoef geopend, zaterdag 3 oktober a.s., in twee sessies in Vloedschuur Marie. Deze route gaat gepaard met een 8-tal bordjes, die bij de diverse vloedschuren worden geplaatst.

Het routeboekje voor € 5,00 kunt u bestellen via email info@skcwb.nl

Kunst en fiets- en autoroute

Een prachtige activiteit in deze Coronatijd.
Coronaproef langs 47 openbare kunstwerken in de 26 kernen van de Gemeente West Betuwe.
Gelderland levert je mooie streken, kom in de Betuwe proeven!
Er is een routeboekje ontwikkeld met beschrijvingen van alle openbare kunstwerken in de 26 kernen (24 dorpjes en 2 stadjes) van de Gemeente West Betuwe. Uiteraard kan men de route zelf samenstellen, maar wij hebben hierbij ook alvast 4 fietsroutes en een autoroute gemaakt.
Prachtige tocht langs De Waal en de Linge dorpjes.

Graag zouden wij zien dat u hieraan aandacht besteedt in een van uw media kanalen.
Routeboekjes incl routes zijn te koop voor 10,00 en wanneer het opgestuurd moet worden komt hier 5,00 bij.
Info en te bestellen via info@skcwb.nl

Veilig kunst bekijken en natuur beleven in Gemeente West Betuwe Fiets- en Autoroute langs 47 openbare kunstwerken Gelderland levert je mooie streken: de Betuwe, fruittuin van Nederland

Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) presenteert deze zomer een kunstroute, die juist nu extra geschikt is in coronatijd. Al fietsend, wandelend of met de auto kom je in de 26 dorpen en stadjes, bijna toevallig, midden in de natuur, de meest uiteenlopende kunstwerken tegen, zoals daar bijvoorbeeld zijn in Herwijnen “de steenkruier” van Joep Faddegon of “samenstroom” van de hand van Leo Hutjens in Geldermalsen, of “Il dottore” van Eric Claus in Beesd.

 

De route en bijbehorende boekje is door wethouder Rutger van Stappershoef geopend in Haaften, bij het beeld “beschermvrouwe” van Maria van Riel.

 

Je kunt de route willekeurig in een van de dorpen van de Gemeente West Betuwe aanvangen. Bij erg groot enthousiasme kunt u overnachten in een van de vele bed en breakfast locaties of op de diverse campings.

 

Bij de route door de 26 kernen van West Betuwe, langs 47 openbare kunstwerken, hebben wij zelf vijf routes gemaakt, vier fietsroutes van 23 t/m 43 km en een autoroute van 120 km. Samen met het routeboekje kunt u deze routes gaan maken. Mocht u zelf uw route willen samenstellen, dan is dat uiteraard ook mogelijk aan de hand van het routeboekje.

Het routeboekje met een korte beschrijving van de kunstwerken en foto’s ervan zal op verschillende locaties te koop worden aangeboden voor € 5,00. Het routeboekje incl. de vijf routes wordt verkocht voor € 10,00. U kunt de boekjes en routes ook bestellen via de website van de Stichting: www.skcwb.nl of via email info@skcwb.nl

Op de website vindt u tevens een kort filmpje met een impressie van deze mooie route en wat u hier allemaal kunt tegenkomen.

Piet Mulder Kunstroute

In 2019 hebben wij ter gelegenheid van zijn 100e geboorte jaar, de Piet Mulder kunstroute gerealiseerd. Een tentoonstellingsroute van zijn werk bij 10 locaties gedurende periode mei tot en met oktober. Dit werd afgesloten met een veiling waarbij 41 werken werden geveild.

Ter herinnering aan deze route en Piet Mulder is een bordje geplaatst in Tuindorp Geldermalsen waar hij altijd heeft gewoond.

Download Programma Boekje

Overzicht bestelbare Ansichtkaarten Piet Mulder

Voor bestellingen: info@skcwb.nl of bel met Gerd Buyserd, 0345 572224, b.g.g. 06 20548482

Of maak desbetreffend bedrag over aan de Stichting ovv de kaartnummers die u wilt hebben + de verschuldigde porto/administratiekosten, bij 10 kaarten € 3,50

Bankrekeningnummer:

NL27RABO0330229958 - t.n.v. Stichting sKCWB  te Gellicum, o.v.v. uw naam en adresgegevens, alsmede de kaartnummers.

Krantenartikel Trouw

 

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: