Wegwijs in de Betuwe

Route 5 Kastelen route

Zaterdag 10 juni heeft de Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (skcwb), haar 5e route in het project Wegwijs in de Betuwe gepresenteerd. Het bijbehorende boekje is te koop voor 5 euro. Te bestellen via www.skcwb.nl

Route 5 de route langs de kastelen en de voormalige kastelen in de 26 kernen van West Betuwe.

In nagenoeg alle kernen van West Betuwe heeft een kasteel, maar in veel plaatsen zelfs meer dan een kasteel gestaan. In een zogenaamde route met bijbehorende routeboekje en plaatsen van diverse borden c.q. maquettes wordt dit in kaart gebracht.

Ruim 40 punten in de 26 kernen van West Betuwe zijn in kaart gebracht met kastelen, voormalige kastelen, torens en versterkte boerderijen. Momenteel wordt druk gewerkt aan het in kaart brengen, het maken van maquettes en het vinden van de verhalen rondom deze (voormalige) kastelen. Dit in samenwerking met Corsoclub Geldermalsen en de Historische Kring West Betuwe en historische verenigingen c.q. genootschappen in de diverse kernen van West Betuwe.

Route 4 Kunstroute Jan van Anrooij

Zaterdag 11 september 2021 is met een laatste verkoopdag en en tentoonstelling de kunstroute nummer 4, de Jan van Anrooij kunstroute, afgesloten.
Een zeer succesvolle expositie bij 15 locaties, waarvan 13 in de Betuwe en 2 daarbuiten. Tegelijkertijd was over een tijdsbestek van 19 juni t/m 12 september 2021 werk van Jan van Anrooij te zien op deze 15 locaties, met elk een ander themas. De werken waren verzameld bij meer dan 55 particulieren en andere instanties. Aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt enorm veel dank. Het was een succes. Er zijn nog wat werken te koop, m.n. tekeningen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Stichting skcwb. Verder is ook het boek, monografie van schrijver Jef de Jager verschenen, Symfonie van de Betuwe, over het leven en werk van Jan van Anrooij. Het boek is nog verkrijgbaar bij Stichting skcwb. Via info@skcwb.nl kunt u dit boek nog bestellen.

Routeboekje Route 4 Jan van Anrooy tentoonstellingsroute Symfonie van de Betuwe

Jan van Anrooy in woord en beeld
Het boek van Jef de Jager is nog steeds verkrijgbaar en kunt u bestellen bij Stichting skcwb, via info@skcwb.nl

Het boek is vooralsnog nog verkrijgbaar voor de prijs van  € 29,95).

Persbericht

(Kopafbeelding: Symfonie van de Betuwe)

Zaterdag 11 september 2021 finale verkoop werken van Jan van Anrooij tijdens open monumentendag bij locaties in Kerkstraat te Tricht Pieterskerk en Huize Buyserd met feestelijke afsluiting Jan van Anrooij kunstroute en dus finale verkoop schilderijen. Van 10.00 tot 17.00 uur

De twee locaties in Tricht zijn en open voor open Monumentendag, maar doen tevens een feestelijke afsluiting van de Jan van Anrooij kunstroute, door het nog eenmalig aanbieden van alle werken die nog te koop zijn vanuit de kunstroute Jan van Anrooij, symfonie van de Betuwe, die van 19 juni t/m 12 september 2021 heeft plaatsgevonden.

Nog eenmaal kunt u, in bezit komen van een werk van Jan van Anrooij. Er zijn nog werken te koop in verschillende prijsklassen, van olieverf tot aquarel tot tekening.

 

 

Vloedschuur Route

Na de Piet Mulder kunstroute in 2019 en de Kunstroute langs de openbare kunstwerken in de 26 kernen van West Betuwe in juni 2020, presenteren wij route 3, de route langs de Vloedschuren in de Gemeente West Betuwe.

Het is nu vijf voor twaalf voor wat betreft het behoud van de vloedschuren in onze gemeente. Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) heeft dit stukje cultuur historisch agrarisch erfgoed in kaart gebracht voor wat betreft de 26 kernen van de Gemeente West Betuwe.

Wij hebben hierbij een prachtig overzichtsboekje (120 pagina’s fullcolour) gemaakt, met hierin de achtergronden, geschiedenis en een overzicht van de vloedschuren in onze Gemeente. Hierbij hebben wij tevens een educatief programma ontwikkeld voor de hoogste klassen van het basisonderwijs. Hierbij hebben wij een prachtig filmpje laten maken met bijbehorend lesprogramma.

Na de presentatie, willen wij tevens een aanzet geven tot het samenkomen van de vloedschuur eigenaren en gericht naar de toekomst, tot behoud van dit erfgoed. Hiertoe hebben wij als Stichting al diverse contacten gelegd, zodat dit een vervolg gaat krijgen.

Het is ons opgevallen, dat weinig mensen hier weten, welke belangrijke rol deze vloedschuren hebben gespeeld voor onze voorouders. En nu nog een stille getuige zijn van de strijd tegen de overstromingen in dit gebied. Dit alles toont de kwetsbaarheid toen, nu en in de toekomst. Historische kennis kan hiertoe bijdragen. Immers, onze voorouders leefden veel dichter bij de natuur en kenden hun kwetsbaarheid waarschijnlijk veel beter dan de mensen vandaag de dag.

Va 1300 tot 1850 beleefden ze de Klein IJstijd, te weten strenge winters en korte zomers. Dat leidde tot heel wat problemen, waar de overstromingen er een van zijn. Om het bedrijfskapitaal van boeren (het vee), hiertegen te beschermen, bouwde men in het rivierengebied vloedschuren: hoger gelegen schuren die bestand waren tegen het water- en ijsgeweld, dat soms lang aan kon houden.

De meeste vloedschuren zijn in de loop van de tijd verdwenen maar in onze gemeente staan er nog een aantal trots overeind; stille getuigen van de strijd tegen het water. En juist voor deze strijd staan we nu en in de toekomst opnieuw. Door het smelten van ijs voorspellen boze lieden in 2100 3 tot 6 meter zeespiegelstijging. Met 70% van ons volk in de lage delen van ons land kan iedereen in Drenthe en Groningen gaan wonen of hebben we een hele grote vloedschuur nodig.

De route 3 Vloedschuren, is door wethouder Rutger van Stappershoef geopend op zaterdag 3 oktober 2020, symbolisch bij de vloedschuur in Heesselt. Deze route gaat gepaard met een 8-tal bordjes, die bij de diverse vloedschuren zijn geplaatst. De bijeenkomst in vloedschuur Marie met de vloedschuur eigenaren is uitgesteld en wordt gehouden zodra dit mogelijk is, gezien de Corona restricties. Van uitstel komt zeker geen afstel en dit staat nog op de planning voor 2021.

Kranten Artikel

Het routeboekje voor € 5,00 kunt u bestellen via e-mail info@skcwb.nl

Wilt u dat wij het routeboekje opsturen, dan komt hier nog eens € 5,00 verzendkosten bij, dus totaal € 10,00

Kunst en fiets- en autoroute

Een prachtige activiteit in deze Coronatijd.
Coronaproef langs 47 openbare kunstwerken in de 26 kernen van de Gemeente West Betuwe.
Gelderland levert je mooie streken, kom in de Betuwe proeven!
Er is een routeboekje ontwikkeld met beschrijvingen van alle openbare kunstwerken in de 26 kernen (24 dorpjes en 2 stadjes) van de Gemeente West Betuwe. Uiteraard kan men de route zelf samenstellen, maar wij hebben hierbij ook alvast 4 fietsroutes en een autoroute gemaakt.
Prachtige tocht langs De Waal en de Linge dorpjes.

Routeboekje incl. routes is te koop voor 10,00 en wanneer het opgestuurd moet worden komt hier 5,00 bij. Routeboekje alleen is € 5,00 + € 3,50 verzendkosten. Info en te bestellen via info@skcwb.nl

Twee Nieuwe Bordjes

Veilig kunst bekijken en natuur beleven in Gemeente West Betuwe Fiets- en Autoroute langs 47 openbare kunstwerken Gelderland levert je mooie streken: de Betuwe, fruittuin van Nederland

Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (sKCWB) presenteerde in de  zomer van 2020 een kunstroute. Al fietsend, wandelend of met de auto komt u in de 26 dorpen en stadjes, bijna toevallig, midden in de natuur, de meest uiteenlopende kunstwerken tegen, zoals daar zijn in Herwijnen “de steenkruier” van Joep Faddegon of “samenstroom” van de hand van Leo Hutjens in Geldermalsen, of “Il dottore” van Eric Claus in Beesd.

De route en bijbehorende boekje is door wethouder Rutger van Stappershoef geopend in Haaften, bij het beeld “beschermvrouwe” van Maria van Riel.

U kunt de route willekeurig in een van de dorpen van de Gemeente West Betuwe aanvangen. Bij erg groot enthousiasme kunt u overnachten in een van de vele bed en breakfast locaties of op de diverse campings.

Bij de route door de 26 kernen van West Betuwe, langs 47 openbare kunstwerken, zijn er vijf routes gemaakt, vier fietsroutes van 23 t/m 43 km en een autoroute van 120 km. Samen met het routeboekje kunt u deze routes gaan maken. Mocht uzelf uw route willen samenstellen, dan is dat uiteraard ook mogelijk aan de hand van het routeboekje.

Het routeboekje met een korte beschrijving van de kunstwerken en foto’s ervan zal op verschillende locaties te koop worden aangeboden voor € 5,00. Het routeboekje incl. de vijf routes wordt verkocht voor € 10,00. U kunt de boekjes en routes ook bestellen via de website van de Stichting: www.skcwb.nl of via email info@skcwb.nl  en gelijktijdige overmaking van € 5,00 + € 2,50
verzendkosten indien het boekje aan je opgestuurd moet worden.

Op de website vindt u tevens een kort filmpje met een impressie van deze mooie route en wat u hier allemaal kunt tegenkomen.

Krantenartikel West Betuwe

Krantenartikel Gelderlander

Het routeboekje kunt u bestellen via:

Email

En de routeboekjes zijn ook te koop bij:

Wijnhuis Heukelum: Gasthuisstraat 1 - 4161 CA - Heukelum

't Kuipertje Heukelum: Appeldijk 18 - 4161 BH - Heukelum

Bruna Geldermalsen: Het Hooghuis 3-4 - 4191 AE - Geldermalsen

Cigo Geldermalsen: Rijksstraatweg 30 - 4191 SE - Geldermalsen

Stapel(B)akker Beesd: 't Klooster 5 - 4153 RR - Beesd

Piet Mulder Kunstroute

In 2019 hebben wij ter gelegenheid van zijn 100e geboorte jaar, de Piet Mulder kunstroute gerealiseerd. Een tentoonstellingsroute van zijn werk bij 10 locaties gedurende periode mei tot en met oktober. Dit werd afgesloten met een veiling waarbij 41 werken werden geveild.

Ter herinnering aan deze route en Piet Mulder is een bordje geplaatst in Tuindorp Geldermalsen waar hij altijd heeft gewoond.

Download Programma Boekje

Overzicht bestelbare Ansichtkaarten Piet Mulder

Voor bestellingen: info@skcwb.nl 

Of maak desbetreffend bedrag over aan de Stichting ovv de kaartnummers die u wilt hebben + de verschuldigde porto/administratiekosten, bij 10 kaarten € 3,50

Bankrekeningnummer:

NL27RABO0330229958 - t.n.v. Stichting sKCWB  te Meteren, o.v.v. uw naam en adresgegevens, alsmede de kaartnummers.

Krantenartikel Trouw

 

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: