Menu

Opening kastelen route (ovv)

14-05-2022

In het voorjaar van 2022 presenteert Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (skcwb), haar 5e route in het project Wegwijs in de Betuwe.

Route 5 de route langs de kastelen en de voormalige kastelen in de 26 kernen van West Betuwe.

In nagenoeg alle kernen van West Betuwe heeft een kasteel, maar in veel plaatsen zelfs meer dan een kasteel gestaan. In een zogenaamde route met bijbehorende routeboekje en plaatsen van diverse borden c.q. maquettes wordt dit in kaart gebracht.

Ruim 40 punten in de 26 kernen van West Betuwe zijn in kaart gebracht met kastelen, voormalige kastelen, torens en versterkte boerderijen. Momenteel wordt druk gewerkt aan het in kaart brengen, het maken van maquettes en het vinden van de verhalen rondom deze (voormalige) kastelen. Dit in samenwerking met Corsoclub Geldermalsen en de Historische Kring West Betuwe en historische verenigingen c.q. genootschappen in de diverse kernen van West Betuwe.

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: