Ansichtkaarten Piet Mulder

een overzicht van de 42 ansichtkaarten die bij de Stichting verkrijgbaar zijn à € 1,00 per stuk of 10 voor € 8,50 of 5 voor € 4,50

Voor bestellingen: info@skcwb.nl of bel met Gerd Buyserd, 0345 572224, b.g.g. 06 20548482

Of maak desbetreffend bedrag over aan de Stichting ovv de kaartnummers die u wilt hebben + de verschuldigde porto/administratiekosten, bij 10 kaarten € 3,50

Bankrekeningnummer:

NL27RAB00330229958 – t.n.v. Stichting sKCWB  te Gellicum, o.v.v. uw naam en adresgegevens, alsmede de kaartnummers.

Download het Overzicht

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: