Menu

Over ons

sKCWB is opgericht 6 april 2018. Een non-profit organisatie met het doel culturele uitingen van Betuwnaren te bevorderen en te stimuleren. Een levendige ontplooiing van cultureel en agrarisch erfgoed in de West-Betuwe, met de nodige toeristische en vernieuwende impulsen. Dat is waar wij als stichting naar streven.

POSITIONERING IN HET VELD

sKCWB voorziet in een lacune, omdat er in de regio West-Betuwe nog geen vergelijkbare organisatie was. Tegelijkertijd bestaat het besef dat vele organisaties en personen culturele activiteiten ontwikkelen. Ook in onze regio. Reden waarom sKCWB actief de verbinding zoekt en tracht elkaar te versterken, in het gemeenschappelijke belang. Wij signaleren in dit manifest (potentiële) samenwerkingspartners.

FUSIEGEMEENTE

sKCWB komt op in een tijd dat meerdere gemeenten in de regio fuseren tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat biedt kansen. Een nieuwe bestuurlijke organisatie, een nieuw elan. Vanwege de recente devoluties vanuit het Rijk krijgen de gemeenten er bovendien steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij.

sKCWB wil een rol spelen in die dynamiek, door de beleidsdoelstellingen van de politiek en het ambtelijk apparaat te ondersteunen, ten behoeve van de bevolking in de nieuwe fusiegemeente.

REGIONALE SPILFUNCTIE

De activiteiten van sKCWB worden in de eerste plaats uitgevoerd voor en door Betuwnaren. Tegelijkertijd kan haar programma ook voor mensen van buiten relevant zijn. Een pull-factor voor toerisme.

De West-Betuwe is een aantrekkelijke regio in het hart van Nederland - reden genoeg die nog verder op de kaart te zetten!

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: