Plaatsing informatieborden Kastelenroute

De informatieborden voor de kastelenroute zijn inmiddels geplaatst. Deze bordjes zijn voorzien van beperkte informatie en een QR-code, die verwijst naar de website van de Historische Kring West Betuwe en Bureau voor Toerisme. Daar wordt de geschiedenis van het betreffende kasteel weergegeven. De routes zijn te volgen per fiets of auto. De routes staan in het boekje over de kastelenroute à 5 euro. Te bestellen bij: info@skcwb.nl of te koop bij: De Beurs en De Fruitshop Betuwe, beiden gevestigd aan De Markt in Geldermalsen. Zie verder het artikel in Kontakt: https://www.hetkontakt.nl/westbetuwe/nieuws/384946/geschiedenis-van-kastelen-herleeft

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: