Voorinschrijving boek Rumpt en Gellicum

Tot 1 januari 2023 is het mogelijk in te tekenen op het Boek van Rumpt en Gellicum geschreven door Paul van Mook. Intekenprijs is € 27,50. Daarna is de prijs € 32,50. Bij vooruitbetaling te voldoen: NL27RABO0330229958 t.n.v. Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe o.v.v. naam, adres, postcode, telefoonnummer en indien mogelijk e-mailadres. U kunt uw intekening doorgeven per mail: info@skcwb.nl of secretaris@ skcwb.nl.

3 Oktober 2020: Lancering route 3 langs de vloedschuren

West-Betuwe
Ons land, ons erfgoed

© sKCWB 2018. Dit manifest is een productie van: